آراد آریا

متن آهنگ صاعقه آراد آریا

متن آهنگ صاعقه آراد آریا

متن آهنگ صاعقه آراد آریا  Lyrics Music SAegheh Arad Aria  ♫♫♫ کدوم پُل شکست و کدوم نقشه خط خوردکدوم جاده ما رو به راه غلط بردکدوم ساعت ِ شوم ، کدوم مرگ ِ تقدیرکجا خوابمون برد کجا دیر کردیم کدوم روز تاریک ، کدوم شب شکستیمکجا چشم خوردیم ، کجا چشم بستیمکدوم فال میخواست که بی هم هد شیماز اینی که هستیم افسرده تر شیم مثل صاعقه به شبم زدی شب من شکسترد خاطره داره داره گم میشه مثل یادگاری روی برفبه یه حادثه شب تو بُرید شب من شکستهمه روزمون شده جن...

ادامه مطلب

متن آهنگ معجزه آراد آریا

متن آهنگ معجزه آراد آریا

متن آهنگ معجزه آراد آریا  Lyrics Music Mojezeh Arad Aria   ♫♫♫ واسه دل شستن صبح دیگه دیره نمیتونم از این احساس رد شم تورو انکار کردن کار من نیست نمیتونم جدایی رو بلد شم تمومه لحظه هامو از تو دارم تو خواب من تو بیداری همیشه اگه تا آخر دنیا بخوابم بازم خواب تو تکراری نمیشه ادامه مطلب ...

ادامه مطلب