آرش نوایی

متن آهنگ وقتی اون بود آرش نوایی

متن آهنگ وقتی اون بود آرش نوایی

متن آهنگ وقتی اون بود آرش نوایی  ♫♫♫ یه روز برفی تو خیابون راه می رفتیم قل دادیم تا با هم هستیم عاشق هم باشیمو به هم دروغ نگیم از هم جدا نشیم منو ، اون هر روز عاشق تر از قبل دوست داشتیم همو از ته قلب اما یهو دنیای قشنگمون خراب شدو… اون نبود کنار من ادامه مطلب ...

ادامه مطلب