امیر زینو

متن آهنگ فهمیدم از امیر صابر

متن آهنگ فهمیدم از امیر صابر

تکست آهنگ فهمیدم از امیر صابر Lyrics Music Fahmidam Amir Saber ♫♫♫      تاریک …عمیق تر از ته امید شکست تو اج نه این یکی کاره ما نی برد و باخت داره بازی قبول ولی نباس جرزنی بشه حاجی نرفتی زیر فشلر کمر شکن شکستی پودر شدی سختی دیدی همش یکم به فکر خورد و خوراک میگی فقط شکم منم درگیر طلبکارا امد چی بش بگم اینارو بچشی رد میدی میشه خلاف کارت میگی خدا صدا زدن ک نشد چاره پیشرفت میکنی درمیای تو از اون چاله بعدش رسما میوفتی تو ته چال هه ...

ادامه مطلب

متن آهنگ هیس امیر زینو

متن آهنگ هیس امیر زینو

متن آهنگ هیس امیر زینو Lyrics Music Hiss Amir Zino ♫♫♫ تلخ واسه یه کامه سنگینه که بهونم برای رفتنه تو اینه نتونستی کنی قلب و دور از کینه هیس خفه ایندفعه بحث دیره برای برگشتن به رابطمون دیره نه ندارم حوصلت و مثله قدیم فکر میکردم که از اول مثله همیم نه تو بودی واسم اشتباه مطلق نه ایندفعه نمیبخشمت مثله قدیم تو زندگیم هزار جور مانع دست انداز فشار کاری اعصابه داغون وضع اَسَفناک میدونی برا تو من یکی دیگه بودم اما واسه تموم لم دادنات بود...

ادامه مطلب