تاده بیتکلیف

متن و دانلود آهنگ به یاده تاده بیتکلیف

متن و دانلود آهنگ به یاده تاده بیتکلیف

متن و دانلود آهنگ به یاده تاده بیتکلیف   ♫♫♫ به یاده مجیدیه 20 متری کوچه ی آزادی یادش بخیر لفظامونم بود کوچه بازاری توپ وشوت میکردیم سمت در همسایه داد میزد چه بساطی داریم هر ساله اون موقع نبودیم از لحاظ مغزی تعطیل دهن نمیداد بوی گنده مزه تلخی چقدر شاد بودیم با بازی رنگ لباس غافل از اینکه یه روز ما میشیم لنگ لباس به یاد توپ پلاستیکی کم باد شقایق هر روز دلم تنگ میشه واسه اون دقایق به یاده تیله های رنگی هفت سنگ بازی فکر میکردی تو هم یه روز هفت خ...

ادامه مطلب