تن به ده

متن آهنگ سمت من آلفا

متن آهنگ سمت من آلفا

متن آهنگ سمت من آلفا  Lyrics Music Samte Man Alepha  ♫♫♫ آ.. آلفابرگشتم به بیتتن به دهآها همه میگن آلفا نیستی چرا کوشی پس اصن میدونی چند تا میسکال روی گوشیت هستمیگم من مشغول گشتن کره ی زمینم هیچ جا کسی مثه من رو بیت فلو بره ندیدممیگن بد شده حالمون بدون تو نمیشه بدخواه که از رو بدون تو نمیرهدشمنا میدن تکون میدن تهو تو تی وی ما هرچی قایم میشیم بیشتر تو دیدیمتو مهمونی از دور برام دست تکون میدن بعدش میان جلو به زور یه دست بشون میدمنه میرقصم نه...

ادامه مطلب

متن آهنگ کار ماس تن به ده

متن آهنگ کار ماس تن به ده

متن آهنگ کار ماس تن به ده  Lyrics Music Kaare Maas Tnabe10  ♫♫♫ میشناسی مارو .. هه ههمیدونی اینکار .. کار ماس هر چی راه بیای نمیرسی سر جات بگیر بشینوقتی که میدونی این کار ماسحتی صد سالم نباشیم فرو کن تو مخت این کار ماس میدونم لک زده دلت واسه یه کار مشتیمیشنوم انگار صدای تشویق هنوز نیومدهجو بده مثه قدیما نیست دیگه زیرزمینی بودن واسه جدیدا ریسکیهکاسبا اینروزا مثه مورو ملخ و نسلای جدیدم که پای دودو علف خورگوشا بد عادت ، شده فراموش علاقت...

ادامه مطلب