حامد بهداد

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد Lyrics Music Delo Din Hamed Behdad ♫♫♫ ببرد از من قرار و طاقت و هوش بت سنگین دله سیمین بناگوش نگاری چابکی شنگی کلهدار ظریفی مه وشی ترکی قباپوش چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش دل و دینم و دل و دینم و بردست برو دوشش برو دوشش برو دوش ز تاب آتش سودای عشقش به سان دیگ دایم می‌زنم جوش دل و دینم و دل و دینم و بردست برو دوشش برو دوشش برو دوش دوای تو دوایه توست حافظ لب نوشش لب نوشش لب نوش دوا...

ادامه مطلب

متن آهنگ سروچمان حامد بهداد

متن آهنگ سروچمان حامد بهداد

متن آهنگ سروچمان حامد بهداد Lyrics Music Sarve Chaman Hamed Behdad ♫♫♫ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمیشود یاد سمن من نمی کند ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند تا دل هرزه گرد من رفته به چین زلف او زآن سفر دراز خود عزم وطن نمی کند ادامه مطلب ...

ادامه مطلب