حامد نیک پی

متن آهنگ تو نیستی حامد نیک پی

متن آهنگ تو نیستی حامد نیک پی

متن آهنگ تو نیستی حامد نیک پی Lyrics Music To Nisti Hamed NikPay    ♫♫♫  به خواب میماند تنها به خواب میماند چراغ آیینه دیوار بی تو غمگینند تو نیستی که ببینی تو نیستی که ببینی تو نیستی که ببینی دو چشم خسته ی من در این اُمید عبث دو شمع سوخته جان همیشه بیدار است تو نیستی که ببینی تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاریست تو نیستی که ببنی چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست هنوز هنوز پنچره باز است هنوز هنوز پنچره باز است تو نیستی...

ادامه مطلب

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی

متن آهنگ دام دگر حامد نیک پی Lyrics Music Dame Degar Hamed Nikpay   ♫♫♫ دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمشآنکه بجست از کفم آنکه بجست از کفم بار دگر بگیرمش بار دگر بگیرمش ♫♫♫آنکه به دل اسیرمش آنکه به دل اسیرمش در دلو جان پذیرمشگر چه گذشت عمر من گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش باز ز سر بگیرمش ♫♫♫ راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی اوحلقه ی در بگیرمش حلقه ی در بگیرمشراه برم به سوی او شب به چ...

ادامه مطلب