دیانا

متن آهنگ کاش بشه دیانا

متن آهنگ کاش بشه دیانا

متن آهنگ کاش بشه دیانا    ♫♫♫ چشمامو بستم و رفتم تو رویا کنار ساحل منو تو تنها کاش بشه صبح بشه بیای کنار منو تو با هم تا ته دنیا بازم بگیرم دستتاتو تو دستم بازم ببینم عشقو تو چشمام بگی بازم حرفاتو عزیزم هیچکس نباشه جز من تو دنیا ادامه مطلب

ادامه مطلب