شروین کوهساری

متن آهنگ جدید شروین کوهساری حافظ

متن آهنگ جدید شروین کوهساری حافظ

متن آهنگ جدید شروین کوهساری حافظ Lyrics Music hafez shervin koohsari      ♫♫♫ غلام نرگس مست تو تاجدارانند خراب باده لعل تو هوشیارانند تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارت چه سوگوارانند گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس که عندلیب تو از هر طرف هزارانن...

ادامه مطلب