علیرضا آذر

متن آهنگ علیرضا آذر بنام از ماست که برماست

متن آهنگ علیرضا آذر بنام از ماست که برماست

متن آهنگ علیرضا آذر بنام از ماست که برماست Lyrics New Music Alireza Azar Az Mast Ke Barmast download text music همراه با دانلود آهنگ جدید علیرضا آذر بنام از ماست که برماست آهنگ ویژه شب های قدر ♪♫♪ کعبه بشکاف مرادت آمد تا گلو حرف نهان دارد عشق قدر این قدر بدان خانه‌ی حق فزت و ربّ به دهان دارد عشق ای فلک از قدم روز بگو از امیری که به دوشش نان داشت تا خداوندی او راه نبود غیر ممکن شدنش امکان داشت سر هر کوچه طوافی میکرد شمس و مهتاب غز...

ادامه مطلب

متن آهنگ جدید علیرضا آذر به نام تاریک خانه

متن آهنگ جدید علیرضا آذر به نام تاریک خانه

متن آهنگ جدید علیرضا آذر به نام تاریک خانه Lyrics New Music Alireza Azar Tarik Khane download text music همراه با دانلود آهنگ علیرضا آذر به نام تاریک خانه ♪♫♪ ما دوتا ذره ی بنیادی عالم بودیم ما دوتا ماده ی تاریک در آغوش مکان ما دو خورشید دو منظومه ی شمسی بودیم ما دو تک یاخته ی مرده در ابعاد زمان ما دوتا رود در اندیشه ی دریا نشدن ما دوتا زولف گره خرده پاپیچ به هم به انسداد دو رگ از قبل تپش های تنش ما دوتا صفر گلاویز دوتا هیچ به هم ما...

ادامه مطلب

متن آهنگ جدید علیرضا آذر مدار مربع

متن آهنگ جدید علیرضا آذر مدار مربع

متن آهنگ جدید علیرضا آذر مدار مربع Lyrics Music Madare Moraba Alireza Azar download text music   ♫♫♫ فال من را بگیر و جانم را من از این حال بی کسی سیرم دستِ فردای قصه را رو کن روشنم کن چگونه می میرم حافظ از جام عشق خون میخورد من هم از جام شوکران خوردم او جهاندارِ مست ها می شد من جهان را به دوش می بردم مست و لایعقل از جهان بیزار جامی از عشق و خون به دستانم او خداوند می پرستان شد من امیرالقشون مستانم حالِ خوبی نبود آدم ها زیر رودِ کب...

ادامه مطلب

متن آهنگ لحد علیرضا آذر

متن آهنگ لحد علیرضا آذر

متن آهنگ لحد علیرضا آذر Lyrics Music Lahad Alireza Azar          ♫♫♫ بر حذر باش که این راهِ پر از بیم و امید دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تهی بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر قدِ رنجور علف با تنهء سروِ سهی تبِ اندوه بگیرد بدنت را محکم تک و تنها سفری رو به نهایت باشی زیر دستان لَحَد غرق خجالت بشوی تازه فکر قدغن های خدایت باشی دست و پا بسته، دهان بسته، جهان هم بسته ثانیه میرود و باز نمی گردد هیچ لحظه وقتی برود تا که به پایان برسد ته نشی...

ادامه مطلب

متن آهنگ صحنه علیرضا آذر

متن آهنگ صحنه علیرضا آذر

متن آهنگ صحنه علیرضا آذر  Lyrics Music  Sahneh Alireza Azar   ♫♫♫ لبخند مرا بس بود آغوش لهم میکرد آن بوسه مرا میکشت لب منهدمم میکرد آن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بود در سیر مرا کشتن این پرده ی اول بود هرکس غم خود را داشت هرکس سر کارش ماند من نشئه ی زخمی که یک شهر خمارش ماند ادامه مطلب ...

ادامه مطلب