فدایی

متن آهنگ جنایی فدایی

متن آهنگ جنایی فدایی

متن آهنگ جنایی فدایی   Lyrics Music Fadaei Jenayi ♫♫♫ سهیکچهاریکپنجنُهدوشش مجوز یعنی مخدر منتها پاک میرقصن مرده ها باش نون به نرخ روز می خورن و مخبرا چاقغنچه ها باز عمق بازارماهی قرمز و تنگه پاداشعیدهتیزی مهمونهمیشه سفره شیکم گنده لاتاقیمه قیمه میشن گشنه هاسیرا واسه قیمه لیله سر محلشده کلاه خودا قابلمهانگاری از جبهه می اومدنمث که عیبه مگه غیر اینه که رعیت گوجه زده به ذهن حقیقتمملکتی که طویلـــــسمیگم آزادی میگی ولی عصرپی شریعتیهمه...

ادامه مطلب