فواد

متن آهنگ میخواد مثه من شه فوآد

متن آهنگ میخواد مثه من شه فوآد

متن آهنگ میخواد مثه من شه فوآدLyeics Music Foad Called Mikhad Messe Man She🎵🎵🎵اسمت رفیقه دنباله کلک ، نارو ، پشتم حرف زدندورت کلی آدم ردیف کن چیزی که زیاده آدم مثه تواز خدا ممنونم که هرروز از قبل بهتر میشهحالم از قبل بهتر میشه چشه حسودا کور میشهدنبالمه میخواد مثه من شه میخواد مثه من شهدنبالمه میخواد مثه من شه میخواد مثه من شههدفام جلو پامه انگیزه همرامه آرزو های تو واسم تکراری و سادهتو میخوای باشی جا من ولی نمیش...

ادامه مطلب