متن های شما

متن شعر

متن شعر

متن شعر ( کنار تو ) وقتي تورو ديدم گفتم خودتو عشقه غرورم با توست زندگيم با تو بهشته چشام به چشات که خيره ميشه ميگه دوست دارم از نگاات سير نميشه با تو بودن خوبه حتي تو رويام من غم ندارم تورو کم ندارم تو دنيام دلم عاشقته اخخه با دلت ي رنگه ببين لحظه هام با تو چقد قشنگه واي نگي ي روز جدا ميشيم ي روز نشد دلم با تقدير نجنگه من روبه راهم فقط کنار تو جونمو ميدم برات فقط اشاره کن من دوس دارم اون عطر خوش رو تنت دارم مست ميشم با هواي بودنت نه ...

ادامه مطلب