مهرشاد موسوی

متن آهنگ روبان سیاه مهرشاد موسوی

متن آهنگ روبان سیاه مهرشاد موسوی

متن آهنگ روبان سیاه مهرشاد موسوی ♫♫♫ شاید بیزاری قلب تو از عشق به این رفتار من مربوط میشه شاید برخورد آخر تلخ بوده که باعث میشه تصمیمت عوض شه یه روبان ِ سیاهی دور دستش داره میبنده که یادش بمونه اگه سمت یه حسی رفت بازم واسه قلبش از این روزا بخونه پُر از فریاد میشه با سکوتش تو تنهایی داره نابود میشه به این فکرای دیوونه کننده تموم زندگیش محدود میشه چقدر خوبه که با تو روبرو شم ولی این فاصله تمدید میشه دیگه احساس من از عشق دوره به مرگ بی صدا تهدید م...

ادامه مطلب