هومن جاوید

متن آهنگ رفتم هومن جاوید

متن آهنگ رفتم هومن جاوید

متن آهنگ رفتم هومن جاوید تیتراژ فیلم شرف خانواده فاضل ♫♫♫ رفتم رفتم گریزانم از دیدارت ، رفتم پشیمانم از آزارت، رفتم مکن هرگز یاد مرا برو پیشم دیگر میا مبر نامم بهر خدا شبی تو از دستم رها رفتم رفتم.. ادامه مطلب

ادامه مطلب