کیک بند

متن آهنگ جای خالی کیک بند

متن آهنگ جای خالی کیک بند

متن آهنگ جای خالی کیک بند ♫♫♫ تو حرفاتو زدی ساکتو سردی این یعنی دیگه تو نداری تردید زیر لب میگی خدا حافظ و میشی دور تنها دل خوشیم تو بودی تو ام که اینجور ادامه مطلب

ادامه مطلب