0111

متن آهنگ TheLastDance گروه 0111

متن آهنگ TheLastDance گروه 0111

متن آهنگ TheLastDance گروه 0111 ♫♫♫ بی من برو یه لحظه نمی خوام تو رو دیگه تموم شد همه چی بین من و تو من و تو.. یاد عهدی که بستی چطور می خوای منو فراموش کنی چطور می خوای شمع خاطراتو خاموش کنی ادامه مطلب

ادامه مطلب

متن آهنگ Farewell گروه 0111

متن آهنگ Farewell گروه 0111

متن آهنگ Farewell گروه 0111 ♫♫♫ باز دوباره تنهایی و شب و سکوتت باز دوباره یاد تو و غم نبودت باز دوباره بهت میگم تنهام گذاشتی رفتی و این بغض و توی صدام گذاشتی.. ادامه مطلب

ادامه مطلب