بایگانی برچسب ها: آدم بدی نبودم

متن آهنگ آدم بدی نبودم علیشمس و مهدی جهانی

متن آهنگ آدم بدی نبودم علیشمس و مهدی جهانی

متن آهنگ آدم بدی نبودم علیشمس و مهدی جهانی  Lyrics Music Adame Badi Naboodam Alishmas F.t Mehhi Jahani ♫♫♫   وقتی درو محکم بستیتا خود ِ صبح گریه کردمخاطراتو دوره کردمکاشکی میذاشتی برگردم وقتی درُ محکم بستی تا خود صبح گریه کردمخاطرات رو دوره کردمکاشکی میذاشتی برگردممنو تنهایی ی شهرمنو بی حالی و تببا یه خودکار رو به شببیدارم من کل شب من که آدم بدی نبودممن که آدم بدی نبودم … بی تو سردرد و جنونبی تو بارون و خزونبیا برگرد سمت منیه بار دیگه بمونب...

ادامه مطلب