بایگانی برچسب ها: آهنگ جدید صادق

متن آهنگ جادو صادق

متن آهنگ جادو صادق

متن آهنگ جادو صادق Lyrics Music Sadegh Jadoo ♫♫♫ اون شهره شهر بود از قلب بدر بود از مهر یه مادر از سینه سپر بود اون مرحم سر بود از مسئله کم بود اون نیمه ی من بود  اون نیمه ی من بود اما نیمه ی دیگم پُر بود  از دانش این کویر روح من سیر بود از بارش از سایش فرسایش گم شدنو خواهش از تو عمق خودشم توتر افتادش رفت تو خودش میرفت رفت تو خودش میرفت خواب بود یا بیهوش اون فقط میرفت اون فقط میخواست اون فقط میکند از سیاهی تموم تاریکی و پوچی ا دل نبودنو هیچی...

ادامه مطلب

متن آهنگ بیشتر صادق

متن آهنگ بیشتر صادق

متن آهنگ بیشتر صادق Lyrics Music Bishtar Sadegh ♫♫♫ صبح بود گیج بودم رو به تو چشم باز شد پوستت میدرخشید مو به تنم راست شد تنه لطیفت خیس بود از بارش دیشب من عزیزت سیر بودم از خواهش بیشتر منگم هنوزم قرصایه دیروز ریشه رو گرفت و فاقی که میسوخت من یه نشونم یه نشونه تهی بازندم پی وجدانه پیروز خالیه اتاق و افکار دورم من تو مسیر افسانه شدن فریاد شد یه سکوت بلند و پاکتایی که مچاله شدن ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

متن آهنگ پالس صادق

متن آهنگ پالس صادق

متن آهنگ پالس صادق Lyrics Music Pulse Sadegh ♫♫♫ جا اضطراب مردن به فکر این زمین باش ما پادشاه اونیم یا کلمون کنیزاشواسه انتقام خودت چند تا خونو ریختی تو بی باور من باور هر دومون گریختیماز دست قصد وصل ما قسم به نسل دستو پا زدن تو هر چی وصف حالعصر طوفان عصر ماست با دستای بازکل زندگیم و میدوید مخم رو چیزایی که برای تو میدونم پوخنکل شهرو میکوبم تو هم با چهارتا جمله ای که میسازم رو همکشیدی کشیدم کشیدی کشیدم ربع زندگیم میمونه کشیدنغریب غریب غ...

ادامه مطلب