بایگانی برچسب ها: اگه حالیت بود امیر تتلو

متن آهنگ اگه حالیت بود امیر تتلو

متن آهنگ اگه حالیت بود امیر تتلو

متن آهنگ اگه حالیت بود امیر تتلو  Lyrics Music Age Halit Bood Amir Tataloo   ♫♫♫   از دوربین من که به خودت نگاه کنیاون چیزی که فکر میکنی و نمیبینیاز دوربین تو دیگه منو نمیبینیدیگه منو نمیبینیدیگه منو نمیبینی دیگه منو نمیبینیاز دوربین تو دیگه منو نمیبینی تو اگه حالیت بود نمیرفتی دیشبادعات میشه ولی نمیفهمی هیچماگه حالیت بود نگران بودی بمیرمنیستی وقتی پیشماگه حالیت بود نمیرفتی دیشب ادعات میشه ولی نمیفهمی هیچماگه حالیت بود نگران بودی ب...

ادامه مطلب