بایگانی برچسب ها: Avaze Shab Dang Show text music download

متن آهنگ آواز شب دنگ شو

متن آهنگ آواز شب دنگ شو

متن آهنگ آواز شب دنگ شو   Lyrics Music Avaze Shab Dang Show ♫♫♫ تا کی نفست به خود پرستی گذردیا در پی نیستی و هستی گذردمی ‌نوش به عمری که عجل در پی اوستآن به که خواب یا به مستی گذرد پیش آر پیاله را که شب می‌گذردپیش آر پیاله را که شب می‌گذردبا شب می‌گذرد آرام شب می‌گذرد این غافله عمر عجب می‌گذرددریاب دمی که با طرب می‌گذردساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را که شب می‌گذرد پیش آر پیاله را که شب می‌گذردپیش آر پیاله را که شب می‌گذرد...

ادامه مطلب