بایگانی برچسب ها: baraye sadegh F.t Amir Khalvat text music download

متن آهنگ برای صادق امیر خلوت

متن آهنگ برای صادق امیر خلوت

متن آهنگ برای صادق امیر خلوت  Lyrics Music Baraye Sadegh F.t Amir Khalvat  ♫♫♫ این خیابونای لعنتی این مردو کرده کله خرششب تا صب میکنه زندگی رو دست به سرشاما خب توقع زیاد داره از پسره نداشتشمرامو یاد گرفته ا پدرششبا سر میزنه به آسمونمیبینه یکی گیره اینجاپوچه یکی اضاف مونده واسه نوناین آسمون واسه هرکی یه ستاره دارهاین شب زوزه ها کماکان ادامه دارهگفت حتما همه یه عضویم همه بنی آدمدید همه دارن در هم میمالندید یکی الکی خوشه بدبخت دلشچیهمینا د...

ادامه مطلب