بایگانی برچسب ها: director amir tataloo text music download

متن آهنگ کارگردان امیر تتلو

متن آهنگ کارگردان امیر تتلو

متن آهنگ کارگردان امیر تتلو Lyrics Music  Director Amir Tataloo    ♫♫♫ وقتی که تنهایی کوه غمه بیخ ریشتهمین اولشه یهو مو به تنت سیخ میشهدنبال بهونه ،  گیر میدی به زمونهانقده بد میشی که کسی بات نمونهوقتی که تنفست ضعیفهجنستم میدونم که نفس بُره ردیفهوقتی که دور و ور تمسخره شدیدهیه طرف تنفر ، یه طرف پُره دریدههمه آشنان انگاری فقط خودت غریبهوقتی که نسلمون  دیگه عوض شده جدیدهتمرکز، کم هیچی جز غم از دورش ندیدهوقتی که دنیا پُره تقلبه فریبه تو می...

ادامه مطلب