بایگانی برچسب ها: Ghire Shab Mehdi Modarres text music download

متن آهنگ قیر شب مهدی مدرس

متن آهنگ قیر شب مهدی مدرس

متن آهنگ قیر شب مهدی مدرس  Lyrics Music Ghire Shab Mehdi Modarres  ♫♫♫ دیرگاهی است که در این تنهاییرنگ خاموشی در طرح لب استبانگی از دور مرا می‌خواندلیک پاهایم در قیر شب است رخنه‌ای نیست در این تاریکیدر و دیوار به هم پیوسته.سایه‌ای لغزد اگر روی زمیننقش وهمی است ز بندی رسته. نفس آدم‌هاسر بسر افسرده استروزگاری است در این گوشه پژمرده هواهر نشاطی مُرده استهر نشاطی مُرده است ♫♫♫ دست جادویی شبدر به روی منو غم می‌بنددمی‌کنم هر چه تلاشاو به م...

ادامه مطلب