بایگانی برچسب ها: hook reza pishro text music download

متن آهنگ هوک رضا پیشرو

متن آهنگ هوک رضا پیشرو

متن آهنگ هوک رضا پیشرو  Lyrics Music Hook Reza Pishro   ♫♫♫ گوشاتونو تیز کنیدمن که اینجا واسادم .. قد یه حبس ابدی تو رپمپس سر پایین.. میزنم هوکمیپاچه از لبت خوناگه نکشتمت چونبار اولت بودهوووک..به سیمان زدمو‌ پودر شدباید واس قمار با ما باشی در به در پولهووکــــمیپاچه از لبت خوناگه نکشتمت چونبار اولت بودآآ…یه لیوان زدمو توپواس قمار با ما باید باشی در به در پول همه بهم میگن نقاب بذاراون موقعس که تراولا تموم نمیشن ، تهران وگاس میشهنمیدونن همینطورم هس...

ادامه مطلب