بایگانی برچسب ها: In Avali Bare Amir Yegane text music download

متن آهنگ این اولین باره امیر یگانه

متن آهنگ این اولین باره امیر یگانه

متن آهنگ این اولین باره امیر یگانه Lyrics Music In Avali Bare Amir Yegane    ♫♫♫ این اولین بارهدلم گرفتارههمش بیقرارهآره ، عشق تنهایی می‌آرهرو دلت غم می‌ذارهتازه آخر کارشجدایی‌ام دارهولی تو ازم ، دور نشو نروتنها نذار منونرو .. ولی تو ازمدور نشو نروتنها نذار منونرو ..ولی تو ازمدور نشو نروتنها نذار منونرو .. این اولین باره همش یه حس ترستوی وجودم هستدلیلشم سادستاز بس ، دلم از عشق شکستساز آدما خستسبه هر کسی دل بستچه زود داد از دست ولی تو ازم...

ادامه مطلب