بایگانی برچسب ها: jenayi text music fadaei

متن آهنگ جنایی فدایی

متن آهنگ جنایی فدایی

متن آهنگ جنایی فدایی   Lyrics Music Fadaei Jenayi ♫♫♫ سهیکچهاریکپنجنُهدوشش مجوز یعنی مخدر منتها پاک میرقصن مرده ها باش نون به نرخ روز می خورن و مخبرا چاقغنچه ها باز عمق بازارماهی قرمز و تنگه پاداشعیدهتیزی مهمونهمیشه سفره شیکم گنده لاتاقیمه قیمه میشن گشنه هاسیرا واسه قیمه لیله سر محلشده کلاه خودا قابلمهانگاری از جبهه می اومدنمث که عیبه مگه غیر اینه که رعیت گوجه زده به ذهن حقیقتمملکتی که طویلـــــسمیگم آزادی میگی ولی عصرپی شریعتیهمه...

ادامه مطلب