بایگانی برچسب ها: khalij fars mani rahnama text music download

متن آهنگ خلیج فارس مانی رهنما

متن آهنگ خلیج فارس مانی رهنما

متن آهنگ خلیج فارس مانی رهنما Lyrics Music Khalij Fars Mani Rahnama    ♫♫♫ پناه بی پناهی ها قرار بی قراری ها شکفته در شکوه تو نهال پایداری ها تو آغازی و پایانی تو پیدایی و پنهانی تو آرامش تو طوفانی تو در جسم وطن جانیقسم بر خاک پاکان و به شیران کمان دارش اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرشقسم بر خاک پاکان و به شیران کمان دارش اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش ♫♫♫ جهان در تو خلاصه میشود از بس که زیبایی غروب سرخ دیروزی طلوع سبز فرداییسرشت من...

ادامه مطلب