بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Bemoon Mohsen Yahaghi

متن آهنگ بمون محسن یاحقی

متن آهنگ بمون محسن یاحقی

متن آهنگ بمون محسن یاحقی Lyrics Music Bemoon Mohsen Yahaghi ♫♫♫ تو رو اون لحظه ی خوب عاشقی هدیه داد به منچقدر خوب بود، اون لحظه ی عاشقت شدنتا که یک لحظه ی شوم رسید تو رو از من دور کردتو که میدونی طاقت نمیارم ، برگردآخه میکشه خاطراتت منومنِ دیوونه عاشق تو روبمون دیوونه تر نشمآواره و در به در نشماز گریه هام عشقمو بخوننفس بکش، نفس من بمونبه خاطر خدا نرومن که فراموش نمیکنم تو رو ادامه مطلب ...

ادامه مطلب