بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Bishtar Sadegh

متن آهنگ بیشتر صادق

متن آهنگ بیشتر صادق

متن آهنگ بیشتر صادق Lyrics Music Bishtar Sadegh ♫♫♫ صبح بود گیج بودم رو به تو چشم باز شد پوستت میدرخشید مو به تنم راست شد تنه لطیفت خیس بود از بارش دیشب من عزیزت سیر بودم از خواهش بیشتر منگم هنوزم قرصایه دیروز ریشه رو گرفت و فاقی که میسوخت من یه نشونم یه نشونه تهی بازندم پی وجدانه پیروز خالیه اتاق و افکار دورم من تو مسیر افسانه شدن فریاد شد یه سکوت بلند و پاکتایی که مچاله شدن ادامه مطلب ...

ادامه مطلب