بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Delo Din Hamed Behdad

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد

متن آهنگ دل و دین حامد بهداد Lyrics Music Delo Din Hamed Behdad ♫♫♫ ببرد از من قرار و طاقت و هوش بت سنگین دله سیمین بناگوش نگاری چابکی شنگی کلهدار ظریفی مه وشی ترکی قباپوش چو پیراهن شوم آسوده خاطر گرش همچون قبا گیرم در آغوش دل و دینم و دل و دینم و بردست برو دوشش برو دوشش برو دوش ز تاب آتش سودای عشقش به سان دیگ دایم می‌زنم جوش دل و دینم و دل و دینم و بردست برو دوشش برو دوشش برو دوش دوای تو دوایه توست حافظ لب نوشش لب نوشش لب نوش دوا...

ادامه مطلب