بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Etemad Ehsan Haghshenas

متن آهنگ اعتماد احسان حق شناس

متن آهنگ اعتماد احسان حق شناس

متن آهنگ اعتماد احسان حق شناس  Lyrics Music Etemad Ehsan Haghshenas ♫♫♫ خاطرات ِ منو با کی داری آتیش میزنینیستی اینجا و تظاهر میکنی مال منیاز تمام زندگی تو خبر دارم منواسه تو چه نقشه هایی توی سر دارم مناعتماد من ازت سلب شده عاشق تو دیگه بی قلب شدهاعتماد من ازت سلب شدهعاشق تو دیگه بی قلب شده ♫♫♫ از خونه بیرون نمیرم منتظر میمونمتو دوباره بر میگردی من بهت مدیونمبابت دلی که خون ِبابت چشمی که خیسهبابت دل و سپردن به نگاهی که حریصه اعتماد من از...

ادامه مطلب