بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Haftadia Gz Band

متن آهنگ هفتادیا Gz باند

متن آهنگ هفتادیا Gz باند

متن آهنگ هفتادیا Gz باند Lyrics Music Haftadia Gz Band ♫♫♫ صبا که بلند میشم از خواب دوتا خم یازهوحشی عینه گرازم تا که برم سر گوشی چک کنم اینباکسامابعدش کامنتا و لایکایه اینستاگرامویهو سه تا داد میاد تا بیرونه اتاقبابا میپرسه این دیوونه کجاست مامی داد میزنه پسرم پاشو لنگ ظهرهچرا تو رخت خواب قلت میزنی چته خله اهمنم یکمی غر غر میکنمو بعد سر صبونمو تند تند میجو وموعصر که میشه میزنم بیرون از خونه با اکیپم تو خیابون دور دور میکنمما یه مشت دیوونه...

ادامه مطلب