بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Insomnia Mohammad Bibak

متن آهنگ اینسومنیا(بی خوابی) محمد بیباک

متن آهنگ اینسومنیا(بی خوابی) محمد بیباک

متن آهنگ اینسومنیا(بی خوابی) محمد بیباک Lyrics Music Insomnia Mohammad Bibak ♫♫♫  این صدا هارو میشنویم ، سحر خیز نیستیم ولی همون بیدارایه دیشبیم که مطمئن نشیم فردا میاد چشم نمیذاریم برعکس طباخیا اینسومنیا داریم ما و چیز دیگه این نیست اینقدر بیخوابیم ریز سینه خیز شهرو میچرخیمو غربو میگردیمو انگاری برگشتیم زیر پیست پشته فرمونو خلوته شب، یه موزیک دارک خلوت کم سمت هر کجا،تو طرحم میریم خیابونایی که تو یه روز در هم دیدیم وجب میکنیم اپسیل...

ادامه مطلب