بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Ki Khoobe Ki Bad Alireza JJ F.t Sijal Nasim Behzad Leito Afx & Sami Low

متن آهنگ کی خوبه کی بد علیرضا جی جی سیجل لیتو نسیم سامی لو

متن آهنگ کی خوبه کی بد علیرضا جی جی سیجل لیتو نسیم سامی لو

متن آهنگ کی خوبه کی بد علیرضا جی جی سیجل لیتو نسیم سامی لو  Lyrics Music Ki Khoobe Ki Bad Alireza JJ F.t Sijal Nasim Behzad Leito Afx & Sami Low ♫♫♫ کارای بد واسه من و تو رو زمین اومدکارای بد ، یه کمش نه که اونقدرکارای بد واسه من و تو روز زمین اومدتقصیر دوتامونهنگو کی خوبه کی بدکی خوبه کی بد کی خوبه کی بد میریم خونه دیر وقتداریم یه خورده ای فرق زیر این آسمون بی سقف شیطون ولی ملعون نه هرچی که بم میگن من اون نهتو ام نه ، تُخس ترین مونث...

ادامه مطلب