بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Morgh Sahar Saeid Modarres

متن آهنگ مرغ سحر سعید مدرس

متن آهنگ مرغ سحر سعید مدرس

متن آهنگ مرغ سحر سعید مدرس   Lyrics Music Morgh Sahar Saeid Modarres ♫♫♫  مرغ ســحر ناله سر کنداغ مرا تازه‌تر کنزآه شرر بار، این قفس رابرشکن و زیر و زبر کن بلبل پر بسته ز کنج قفس درآنغمه آزادی نوع بشــر سراوز نفسی عرصه این خاک توده را، پرشرر کنپرشرر کن ظلم ظالم، جور صیّادآشیانم داده بر بادای خدا،‌ ای فلک،‌ ای طبیعتشامِ تاریکِ ما را سحر کن ♫♫♫ عمر حقیقت به سر شدعهد و وفا بی ثمر شدناله ی عاشق ناز معشوقهر دو دروغ و بی اثر شد ظلم ظالم، جور صی...

ادامه مطلب