بایگانی برچسب ها: Lyrics Music paye nist Tik Taak F.t A2

متن آهنگ پایه نیست تیک تاک

متن آهنگ پایه نیست تیک تاک

متن آهنگ پایه نیست تیک تاک Lyrics Music paye nist Tik Taak F.t A2     ♫♫♫ هرکیو دیدم با من طرفه نمیدونم چرا فازم غلطه؟ مردم شهرمو دوس ندارم تا یک کم خم بشی روت سوارن من که ول نکردم گروهم و تیمم ولی دو چیز رو مخمه حقوقم و بیمهم آینده میسازم مث روز روشن ولی چرا همه باید یه جا توش کنن؟ همه روزام گذشت رفت منم و دو خط حرف منم و گذشتهم منم و خودم من منم و سرم و کلیدم منم و بلیطم همه رو پیچیدم هدفو میدیدم جهتو میگیرم انگار روی شونه هام یه...

ادامه مطلب