بایگانی برچسب ها: Lyrics Music shahed Emad

متن آهنگ شاهد عماد

متن آهنگ شاهد عماد

متن آهنگ شاهد عماد Lyrics Music shahed Emad ♫♫♫ شاهد نابودی دنیامینمیخوای دست به کاری بزنیتو که حالم رو می بینی اماداری میری که ازم دل بکنیشاهد این غم تو چشمامیاما چشماتو می بندی و میریخوب بدون که حال و روزم دیگهبعد تو نمیکنه تغییریشاهد این غم توی چشمامیشاهد این دردی که تو سینمهمیگذری راحت از احساسمولی بازم تو رو دوستت دارمتدوستت دارمت♫♫♫میری و میگی که این تقدیرهواسه من زندگی کردن سختهمن هنوز تو شوک این احساسماما با غصه دل هم دستهباورش هنوز برام م...

ادامه مطلب