بایگانی برچسب ها: Lyrics Music Stress Nima Mozafari Ft. Shahin Khosroabadi

متن آهنگ استرس شاهین خسرو آبادی و نیما مظفری

متن آهنگ استرس شاهین خسرو آبادی و نیما مظفری

متن آهنگ استرس شاهین خسرو آبادی و نیما مظفری Lyrics Music Stress Nima Mozafari Ft. Shahin Khosroabadi ♫♫♫ یه آرزو و کردی ازم جدا شی به آرزوت رسیدی دلت خنک شد خواستی به پات بیفتم پیشه غریب و آشنا زانو زدم میبینی دلت خنک شد من دارم دق میکنم دلت خنک شد دارم هق هق میکنم دلت خنک شد یه دیوونه شدم این سهم من بود بذار باشم تو خودم دلت خنک شد من دارم دق میکنم دلت خنک شد دارم هق هق میکنم دلت خنک شد یه دیوونه شدم این سهم من بود بذار باشم تو خودم د...

ادامه مطلب