بایگانی برچسب ها: Nist Farshad new text music download

متن آهنگ نیست فرشاد

متن آهنگ نیست فرشاد

متن آهنگ نیست فرشاد  Lyrics Music Nist Farshad    ♫♫♫ فردا هم مثِ امروز از بین می ره من اون بچم که فرمون دوچرخشو خیلی وقته ول کرده دست ول می ره گاهی داد می زنه و سرکش میشه خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم همه رو بردم و از خودم باختم چه قمارِ سختی بود،چه دنیای کجی بود اینکه چرا تنهایی چه سواله بدی بود گندش بزنن که واسه ی شادی باید خودت یه طرف باشی فهمت یه طرف تاب نمیارم اصن نمیره به کَتم اینکه بیان و بزنن رو من اِتیکتِ نفهم من یه خفاشم اهل...

ادامه مطلب