بایگانی برچسب ها: Roo Asabe Hamim Gz Band text music download

متن آهنگ رو اعصاب همیم gz band

متن آهنگ رو اعصاب همیم gz band

متن آهنگ رو اعصاب همیم gz band Lyrics Music  Roo Asabe Hamim Gz Band    ♫♫♫ تو همه حرفاتو زدی چیزی نمونده بد باشه نگیبا رفتاره عجیبت دوباره رو اعصاب منیتا از راه اومدی ریخت همه ظرفا رو زمیندیگه فایده نداره مگه با هم کم راه اومدیم وقت رفتنه شاید هنوز اوله راهم گفتی با جداییمون میشه دقدقه هات کم کموقت رفتنه شاید هنوز اوله راهم گفتی با جداییمون میشه دقدقه ها کم کم ترسیدم وقتی چشماتو تر دیدم تردیدم بیشتر میشد هر چی من میومدمو دور تر میشدی از ...

ادامه مطلب