بایگانی برچسب ها: saegheh arad aria text music download

متن آهنگ صاعقه آراد آریا

متن آهنگ صاعقه آراد آریا

متن آهنگ صاعقه آراد آریا  Lyrics Music SAegheh Arad Aria  ♫♫♫ کدوم پُل شکست و کدوم نقشه خط خوردکدوم جاده ما رو به راه غلط بردکدوم ساعت ِ شوم ، کدوم مرگ ِ تقدیرکجا خوابمون برد کجا دیر کردیم کدوم روز تاریک ، کدوم شب شکستیمکجا چشم خوردیم ، کجا چشم بستیمکدوم فال میخواست که بی هم هد شیماز اینی که هستیم افسرده تر شیم مثل صاعقه به شبم زدی شب من شکسترد خاطره داره داره گم میشه مثل یادگاری روی برفبه یه حادثه شب تو بُرید شب من شکستهمه روزمون شده جن...

ادامه مطلب