بایگانی برچسب ها: setareh sina hejazi text music download

متن آهنگ ستاره سینا حجازی

متن آهنگ ستاره سینا حجازی

متن آهنگ ستاره سینا حجازی   Lyrics Music Setareh Sina Hejazi ♫♫♫  اگه خوابت میاد خو بخواباگه خندت میاد خو بخندمهم نیستن دیگرون ولی چشماتو ببنداونکه دوست داره خب درکش کناگه زجرش میده خب ترکش کنهر کی گوشش به حرفت نیستگوششو بگیر و پرتش کن یه مشت عشق زیغییه مشت هنگ و پیغییه مشت عطر و تیپییه مشت وق و نیقی نخواستیم بابا بذار باد بیاددلم دل ِ آزاد می خوادیه مشت زهر مارو قلیون و سیگاروهمه شب بیدار و همش کار و کارنخواستیم بابا بزار باد بیاددلم دل...

ادامه مطلب