بایگانی برچسب ها: Ta Sobh Farda Pallet Band text music download

متن آهنگ تا صبح فردا پالت باند

متن آهنگ تا صبح فردا پالت باند

متن آهنگ تا صبح فردا پالت باند  Lyrics Music Ta Sobh Farda Pallet Band     ♫♫♫ آبی ست چیزی روشن در چشم هایت می روید باغی روشن از دست هایت من با اشک از چشمان تو می ریزم با باغ از دستان تو می رویم چیزی تا صبح فردا نمانده ماییم و صد قصه ی نخوانده باید از شهر تیره بگریزیم باید با قصه ها در آمیزیم من از دست غمت ، من از دست غمت عزیزم چه مشکل ببَرم جان چه مشکل ببَرم جان من از دست غمت ، من از دست غمت عزیزم چه مشکل ببَرم جان چه مشکل ببَرم...

ادامه مطلب