بایگانی برچسب ها: taghsire ki bood mohammad bibak text music download

متن آهنگ تقصیر کی بود محمد بیباک

متن آهنگ تقصیر کی بود محمد بیباک

متن آهنگ تقصیر کی بود محمد بیباک  Lyrics Music Taghsire Ki Bood Mohammad Bibak  ♫♫♫ من و تو که نشد عاشق شیمبگو بهتره ساکت شیممیون ما یکی میره نه هر دو تاشب و روز همه جور حرفی بوداگه تو اگه تو رفتی زودتقصیر کی بود خستم میوفتیم از حالا تو جر و بحثمیندازیم تقصیرا رو ما چپ و راست سر همچه جوری بکنم من این رفتاراتو قدغنکه نره رو مخت ادا اطوارای فن منبی حالی با دوستات که سر تا پاتون خنده بعدمیاری تو تلخ ترین اخلاقاتو برا مناینه همه درداملبه ...

ادامه مطلب