بایگانی برچسب ها: Too Ayneh Mehran Atash text music download

متن آهنگ تو آینه مهران آتش

متن آهنگ تو آینه مهران آتش

متن آهنگ تو آینه مهران آتش  Lyrics Music Too Ayneh Mehran Atash  ♫♫♫ تو آینه یکی هست که بعد تو با سکوت های من زندگی میکنهپر از التماس نگاهش هنوز هنوزم داره بچگی می کنه تو آینه یکی هست که حالش بده بریده بریده نفس میکشهیه دریاچه رو گونه هاشه ولی داره روی عکس تو دست می کشه من این شهر و باید فراموش کنم مثل پرسه هایی که با من زدیبعیده کسی با کسی خوب شه به اندازه ای که تو با من بدیمن این شهر و باید فراموش کنم مثل پرسه هایی که با من زدیبعید...

ادامه مطلب